HÓA HỌC VỚI CUỘC SỐNG QUANH TA

HÓA HỌC VỚI CUỘC SỐNG QUANH TA

Trong cuộc sống, đôi khi ta tự hỏi : Vì sao khi đốt xăng, cồn thì cháy hết sạch, còn khi đốt gỗ, than đá lại còn nhiều tro? Và sau đây là một vài thông tin giúp ta có thể lý giải phần nào những thắc mắc của mình.