A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHUYÊN ĐỀ: PHẦN MỀM MÁY TÍNH NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC

CHUYÊN ĐỀ

PHẦN MỀM MÁY TÍNH

 NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC

A. PHẦN MỀM MÁY TÍNH

I. MỤC TIÊU

            Sau bài học, HS đạt được:

 1. Kiến thức
 • Phần mềm hệ thông;
 • Phần mềm ứng dụng
 1. Kĩ năng
 • Nhận biết và phân biệt được ba loại phần mềm: hệ thống, ứng dụng, công cụ.
 • Thái độ (giá trị):
 • Tiếp tục khơi gợi lòng ham thích học tin học.
 • Tiếp tục rèn luyện các phẩm chất, tính cẩn thận cho HS.
 1. Định hướng hình thành năng lực: Năng lực tự học, năng lực hợp tác, phân biệt

       II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Thiết bị dạy học: SGK, Giáo án.

- Học liệu: SGK – phiếu giao nhiệm vụ cho các nhóm học sinh

2. Chuẩn bị của học sinh

- SGK.

      III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ (3 PH)

- Mục tiêu: Củng cố kiến bài củ.

- Phương pháp/ Kỹ thuật: Đàm thoại, vấn đáp, phân tích

- Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân, theo nhóm cặp đôi

- Phương tiện dạy học: SGK, bảng, phiếu giao nhiệm vụ cho HS.

- Sản phẩm: Học sinh biết xác định và phân biệt các loại phần mềm

3. Tiến trình bài học

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động

 1. Mục tiêu: HS hiểu được tác dụng của phần mềm trong việc sử dụng máy tính.
 2. Phương pháp/ Kỹ thuật: Dạy học nêu vấn đề
 3. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân và thảo luận nhóm cặp đôi
 4. Phương tiện dạy học: SGK, bảng phụ, phiếu giao nhiệm vụ
 5. Sản phẩm: Học sinh biết được các loại phần mềm phần mềm hệ thống, công cụ, tiện ích, ứng dụng:

Nội dung 1: Phần mềm hệ thống (15PH)

 Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

Bước 1. GV giao nhiệm vụ:

GV chia lớp thành các nhóm 2 hs để thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

Câu 1: Phần mềm như thế nào gọi là phần mềm hệ thông? Vd?

 

 

Bước 1. HS nhận nhiệm vụ

HS tiến hành hoạt động theo nhóm 2 HS và thực hiện nhiệm vụ được GV giao: 

- HS nghe GV nêu câu hỏi, phát phiếu rồi đọc tài liệu SGK để tìm hiểu rõ yêu cầu/ Phần mềm như thế nào gọi là phần mềm hệ thông?

 

 

 

Bước 2. Quan sát và hướng dẫn HS

- GV phát phiếu và quan sát giúp đỡ cho các em giải quyết nhiệm vụ này.

 

- GV khuyến khích các nhóm trao đổi, thảo luận

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc theo cặp đôi:

HS ghi kết quả tìm hiểu được vào phiếu và đại diện nhóm phát biểu tại chổ về phần mềm hệ thống.

 

 

Bước 3. GV nhận xét, đánh giá, chốt lại kiến thức

- GV nhận xét, khen ngợi tinh thần học tập.

- GV nhận xét, đánh giá, sửa chữa sản phẩm/câu trả lời của các nhóm HS

- GV xác đinh lại câu trả lời của HS cho đúng, gọi đại diện nhóm lên bảng ghi.

 Bước 3. Báo cáo, góp ý, bổ sung để hoàn thiện

- HS cử đại diện nhóm khác

nhận xét, đóng góp, sữa chữa cho nhóm mình.

- Đại diện nhóm lên bảng ghi, các bạn khác ghi vào tập

Những chương trình cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của các chương trình khác, tạo môi trường làm việc cho các phần mền khác trong quá trình hoạt đông của máy tính gọi là phần mềm hệ thống.

VD: HĐH MS-DOS, WINDOWS....

 

 

Nội dung 2: Phần mềm ứng dụng (15PH)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

Bước 1. GV giao nhiệm vụ:

Câu 2: - Phần mềm ứng dụng là gì? Vd?

 

Bước 1. HS nhận nhiệm vụ

HS tiến hành hoạt động theo nhóm và thực hiện nhiệm vụ được GV giao: 

- HS nghe GV nêu câu hỏi/đọc SGK để hiểu rõ yêu cầu/nhiệm được GV nêu ra.

 

 

* Là những phần mềm đáp ứng nhu cầu ứng dụng hàng ngày gọi là phần mềm ứng dụng.

Vd: Microsoft Word, Excell, Klitcode (321), cococ, chome…

Bước 2. Quan sát và hướng dẫn HS

- GV quan sát HS thực hiện các yêu cầu/trả lời  câu hỏi.

 

- GV bao quát lớp giúp đỡ các nhóm trao đổi, thảo luận

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc theo cặp:

Báo cáo kết quả:

Là những phần mềm đáp ứng nhu cầu ứng dụng hàng ngày

 

Bước 3. GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức

GV nhận xét, khen ngợi tinh thần học tập.

- GV nhận xét, đánh giá, sửa chữa sản phẩm/câu trả lời của các nhóm HS

- GV xác đinh lại câu trả lời của HS cho đúng, gọi đại diện nhóm lên bảng ghi.

 

Gv: trong thực tế có nhiều phần mềm dược viết thoe yêu cầu dặt hàng của cá nhân hay công ty như: phần mềm tính điểm  của VNPT, quản lý tiền điện, khách hàng…cũng là những phần mềm ứng dụng.

 Bước 3. Báo cáo, góp ý, bổ sung để hoàn thiện

- HS mời đại diện nhóm khác

nhận xét, đóng góp, sữa chữa cho nhóm mình.

- Đại diện nhóm lên bảng ghi, các bạn khác ghi vào tập.

 

 

 

Nội dung 3: Phần mềm công cụ (5 ph)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

Bước 1. GV giao nhiệm vụ

Câu 1: Phần mềm công cụ là gì?

           Vd?

Bước 1. HS nhận nhiệm vụ

HS nghe GV nêu câu hỏi/đọc tài liệu để hiểu rõ yêu cầu/nhiệm được GV nêu ra: phần mềm công cụ là gì?

 

* Là phần mềm hỗ trợ để làm ra những phần mềm khác gọi là phần mềm công cụ.

 

Bước 2. Quan sát và hướng dẫn HS

- GV quan sát HS thực hiện các yêu cầu/trả lời  câu hỏi.

 

- GV bao quát lớp giúp đỡ các nhóm trao đổi, thảo luận

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận cá nhân hoặc nhóm

-Hs báo cáo kết quả

Là phần mềm hỗ trợ để làm ra những phần mềm khác

Vd: phần mềm hỗ trơ tổ chức dữ liệu, sữa lỗi khi lập trình. (debugger)

Bước 3. GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức

GV nhận xét, khen ngợi tinh thần học tập.

- GV nhận xét, đánh giá, sửa chữa sản phẩm/câu trả lời của các nhóm HS

 

 Bước 3. Báo cáo, góp ý, bổ sung để hoàn thiện

- HS mời đại diện nhóm khác

nhận xét, đóng góp, sữa chữa cho nhóm mình.

- Đại diện nhóm lên bảng ghi, các bạn khác tự ghi vào tập.

 

 

Nội dung 4: phần mềm tiện ích (5ph)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

Bước 1. GV giao nhiệm vụ

Câu 1: Phần mềm tiện ích là gì? Vd?

Bước 1. HS nhận nhiệm vụ

HS nghe GV nêu câu hỏi/đọc SGK để hiểu rõ yêu cầu/nhiệm được GV nêu ra: Phần mềm tiện ích là gi? Vd?

 

* Là phần mềm giúp ta làm việc với máy tính thuận lợi hơn.

Vd: phần mềm copy, diệt virus…

Bước 2. Quan sát và hướng dẫn HS

- GV quan sát HS thực hiện các yêu cầu/trả lời  câu hỏi.

 

- GV bao quát lớp giúp đỡ các nhóm trao đổi, thảo luận

 

 

 

 

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận cá nhân hoặc nhóm

-Hs báo cáo kết quả

Là phần mềm giúp ta làm việc với máy tính thuận lợi hơn.

Vd: phần mềm copy, diệt virus…

 

Gv củng cố lãi toàn bài học sinh, gọi HS nêu ra các loại phần mềm mà em biết. 2 phút

 

 

 

B. NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC

I. MỤC TIÊU

            Sau bài học, HS đạt được:

 1. Kiến thức
 • Các ứng dụng của tin học trong đời sống, khoa học kĩ thuật…

+ Giải bài toán KHKT

+ Hỗ trợ việc quản lý

+ Tự động hóa và điều khiễn

+ Truyền thông

+ Soạn thảo, in ấn, lưu trữ văn phòng

+ Trí tuệ nhân tạo

+ Giáo dục

 1. Kĩ năng
 • Nhận biết  ứng dụng của tin học trong đời sống, khoa học kĩ thuật
 • Thái độ (giá trị): Tích cựa học tập
 • Tiếp tục khơi gợi lòng ham thích học tin học thông qua các ứng dung trong đờ sống, kĩ thuật
 • Tiếp tục rèn luyện các phẩm chất, tính cẩn thận yêu thich khoa học kỹ thuật cho HS.
 1. Định hướng hình thành năng lực: Năng lực tự học, năng lực hợp tác, tìm tòi, sáng tạo…

       II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Thiết bị dạy học: SGK, Giáo án.

- Học liệu: SGK – phiếu giao nhiệm vụ cho các nhóm học sinh (các câu hỏi)

2. Chuẩn bị của học sinh

- SGK. Tài liệu có liên quan

      III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ (3 PH)

- Mục tiêu: Củng cố kiến bài củ.

- Phương pháp/ Kỹ thuật: Đàm thoại, vấn đáp, phân tích, liên hệ thực tế tranh ảnh, video, các clip…

- Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân, theo nhóm cặp đôi

- Phương tiện dạy học: SGK, bảng, phiếu giao nhiệm vụ cho HS.

- Sản phẩm: Học sinh biết các ứng dụng của tin học trong cuộc sống, vui chơi giải trí khoa học…

3. Tiến trình bài học

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động

- Mục tiêu: HS hiểu được các ứng dụng của tin học vào cuộc sống

- Phương pháp/ Kỹ thuật: Dạy học nêu vấn đề

- Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân và thảo luận nhóm cặp đôi

- Phương tiện dạy học: SGK,  phiếu giao nhiệm vụ

- Sản phẩm: Học sinh biết được các ứng dụng của tin học vào cuộc sống

Nội dung 1: Giải các bài toán khoa học kĩ thuật:10PH

 Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

Bước 1. GV giao nhiệm vụ:

GV chia lớp thành các nhóm 2 hs để thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

Câu 1: Kể một vài bài toán KHKT? Ứng dụng của tin học đã giúp cho con người giải các bài toán KHKT như thế nào?

 

 

Bước 1. HS nhận nhiệm vụ

HS tiến hành hoạt động theo nhóm 2 HS và thực hiện nhiệm vụ được GV giao: 

- HS nghe GV nêu câu hỏi, phát phiếu rồi đọc tài liệu SGK để tìm hiểu rõ yêu cầu/

Kể một vài bài toán KHKT? Ứng dụng của tin học đã giúp cho con người giải các bài toán KHKT như thế nào?

 

 

- Bài toán KHKT như: Thiết kế kiến trúc, thiết kế logo, thiết kế xây dựng..

- Tin học đã giúp cho việc giải các bài toán này nhanh chóng, dễ dàng, chính xá, ít tốn kém…

Bước 2. Quan sát và hướng dẫn HS

- GV phát phiếu và quan sát giúp đỡ cho các em giải quyết nhiệm vụ này.

 

- GV khuyến khích các nhóm trao đổi, thảo luận

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc theo cặp đôi:

HS ghi kết quả tìm hiểu được vào phiếu và đại diện nhóm phát biểu báo cáo tại chổ về

- Bài toán KHKT như: Thiết kế kiến trúc, thiết kế logo, thiết kế xây dựng.. Tin học dẵ giúp cho việc giải các bài toán này nhanh chóng, dễ dàng, chính xác…

 

Bước 3. GV nhận xét, đánh giá, chốt lại kiến thức

- GV nhận xét, khen ngợi tinh thần học tập.

- GV nhận xét, đánh giá, sửa chữa sản phẩm/câu trả lời của các nhóm HS

- GV xác đinh lại câu trả lời của HS cho đúng, gọi đại diện nhóm lên bảng ghi.

 Bước 3. Báo cáo, góp ý, bổ sung để hoàn thiện

- HS cử đại diện nhóm khác

nhận xét, đóng góp, sữa chữa cho nhóm mình.

- Đại diện nhóm lên bảng ghi, các bạn khác ghi vào tập

 

 

Nội dung 2: Hỗ trợ việc quản lý (10PH)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

Bước 1. GV giao nhiệm vụ:

Câu 2: Các phần mềm nào đã hỗ trợ việc quản lý? Quy trình?

 

Bước 1. HS nhận nhiệm vụ

HS tiến hành hoạt động theo nhóm và thực hiện nhiệm vụ được GV giao: 

- HS nghe GV nêu câu hỏi/đọc SGK để hiểu rõ yêu cầu/nhiệm được GV nêu ra.

Các phần mềm nào đã hỗ trợ việc quản lý? Quy trình?

 

 

 

- Các phần mềm hỗ trợ quản lý như: Excell, Word, SQL…

- Quy trình: Tổ chức lưu trữ, xây dựng chương trình tiện dụng, khai thác thông tin: tìm kiếm, thống kê

Bước 2. Quan sát và hướng dẫn HS

- GV quan sát HS thực hiện các yêu cầu/trả lời  câu hỏi.

 

- GV bao quát lớp giúp đỡ các nhóm trao đổi, thảo luận.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc theo cặp:

Báo cáo kết quả:

- Các phần mềm hỗ trợ quản lý như: Excell, Word, SQL…

- Quy trình: Tổ chức lưu trữ,xây dựng chương trình tiện dụng, khai thác thông tin

 

Bước 3. GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức

GV nhận xét, khen ngợi tinh thần học tập.

- GV nhận xét, đánh giá, sửa chữa sản phẩm/câu trả lời của các nhóm HS

- GV xác đinh lại câu trả lời của HS cho đúng, gọi đại diện nhóm lên bảng ghi.

 

 

 Bước 3. Báo cáo, góp ý, bổ sung để hoàn thiện

- HS mời đại diện nhóm khác

nhận xét, đóng góp, sữa chữa cho nhóm mình.

- Đại diện nhóm lên bảng ghi, các bạn khác ghi vào tập.

 

 

Nội dung 3:  Tự dộng hóa và điều khiển 5 ph

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

Bước 1. GV giao nhiệm vụ

Câu 1: Lấy vd về phần mềm quản lý

Bước 1. HS nhận nhiệm vụ

HS nghe GV nêu câu hỏi/đọc tài liệu để hiểu rõ yêu cầu/nhiệm được GV nêu ra: Lấy vd về phần mềm quản lý?

 

 

Bước 2. Quan sát và hướng dẫn HS

- GV quan sát HS thực hiện các yêu cầu/trả lời  câu hỏi.

 

- GV bao quát lớp giúp đỡ các nhóm trao đổi, thảo luận

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận cá nhân hoặc nhóm

-Hs báo cáo kết quả

Phóng tàu vũ trụ, robot, dây truyền sản xuất….

 

Bước 3. GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức

GV nhận xét, khen ngợi tinh thần học tập.

- GV nhận xét, đánh giá, sửa chữa sản phẩm/câu trả lời của các nhóm HS

 

 Bước 3. Báo cáo, góp ý, bổ sung để hoàn thiện

- HS mời đại diện nhóm khác

nhận xét, đóng góp, sữa chữa cho nhóm mình.

- Đại diện nhóm lên bảng ghi, các bạn khác tự ghi vào tập.

* Phóng tàu vũ trụ, robot, dây truyền sản xuất….

Nội dung 4: truyền thông (5ph)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

Bước 1. GV giao nhiệm vụ

Câu 1: Lấy vd về truyền thông?

Bước 1. HS nhận nhiệm vụ

HS nghe GV nêu câu hỏi/đọc SGK để hiểu rõ yêu cầu/nhiệm được GV nêu ra: Lấy vd về truyền thông?

 

* Mạng máy tinh toàn cầu Internet đã tạo ra các dịch vụ thương mại mua bán trên mạng, đào tạo diện tử, chính phủ diện tử….

Bước 2. Quan sát và hướng dẫn HS

- GV quan sát HS thực hiện các yêu cầu/trả lời  câu hỏi.

 

- GV bao quát lớp giúp đỡ các nhóm trao đổi, thảo luận

 

 

 

 

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận cá nhân hoặc nhóm

-Hs báo cáo kết quả

Đào tạo từ xa, mua bán trên mạng…

 

Bước 3. GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức

GV nhận xét, khen ngợi tinh thần học tập.

- GV nhận xét, đánh giá, sửa chữa sản phẩm/câu trả lời của các nhóm HS

 

Bước 3. Báo cáo, góp ý, bổ sung để hoàn thiện

- HS mời đại diện nhóm khác

nhận xét, đóng góp, sữa chữa cho nhóm mình.

- Đại diện nhóm lên bảng ghi, các bạn khác tự ghi vào tập.

 

Nội dung 5: Soạn thảo, in ấn, lưu trữ văn phòng (5ph)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

Bước 1. GV giao nhiệm vụ

Câu 1: Tin học đã giúp ích gì cho công tác văn phòng?

 

Bước 2. Quan sát và hướng dẫn HS

- GV quan sát HS thực hiện các yêu cầu/trả lời  câu hỏi.

 

- GV bao quát lớp giúp đỡ các nhóm trao đổi, thảo luận

Bước 1. HS nhận nhiệm vụ

-HS nghe GV nêu câu hỏi

Tin học đã giúp ích gì cho công tác văn phòng?

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận cá nhân hoặc nhóm

-Hs báo cáo kết quả

Gõ văn bản, in ấn, lưu trữ….

* Ứng dụng của tin học đã giúp cho công tác vp nhanh chóng, tiện lợi...như lưu trữ, in ấn, soạn công văn đi, công văn đến......

Bước 3. GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức

GV nhận xét, khen ngợi tinh thần học tập.

- GV nhận xét, đánh giá, sửa chữa sản phẩm/câu trả lời của các nhóm HS

 

 

 

 

Bước 3. Báo cáo, góp ý, bổ sung để hoàn thiện

- HS mời đại diện nhóm khác

nhận xét, đóng góp, sữa chữa cho nhóm mình.

- Đại diện nhóm lên bảng ghi, các bạn khác tự ghi vào tập.

 

 

*********************************************

 

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Văn Đém
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan