ĐOÀN KẾT - TRÁCH NHIỆM - SÁNG TẠO

 • TRẦN THANH TÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0915734792
  • Email:
   tranthanhtung.c3alt@soctrang.edu.vn
 • NGUYỄN QUANG KHẢI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01267946749
  • Email:
   nguyenquangkhai.c3alt@soctrang.edu.vn
 • PHAN VĂN GIANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0949535490
  • Email:
   phanvangiang.c3alt@soctrang.edu.vn