• NGÔ VĂN TIẾP
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0919189622
  • Email:
   ht.thptanlacthon.c3alt@soctrang.edu.vn
 • PHAN VĂN GIANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0949535490
  • Email:
   phanvangiang.c3alt@soctrang.edu.vn
 • NGUYỄN QUANG KHẢI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01267946749
  • Email:
   nguyenquangkhai.c3alt@soctrang.edu.vn