• Nguyễn Ngọc Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0917653738
  • Email:
   nguyenngochai.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Diệp Thanh Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0976541991
  • Email:
   diepthanhnghia.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Bùi Kim Trăm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01206327827
  • Email:
   buikimtram.c3alt@soctrang.edu.vn
 • La Văn Khiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01663684084
  • Email:
   lavankhiem.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Võ Dương Nghiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01293968610
  • Email:
   voduongnghiep.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Diệp Thúy An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963335524
  • Email:
   diepthuyan.c3alt@soctrang.edu.vn