• Nguyện Văn Đém
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01288701860
  • Email:
   nguyenvandem.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Trần Văn Sĩ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0988975980
  • Email:
   tranvansi.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Thạch Thị Pha NI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01698065002
  • Email:
   thachthipani.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mỹ Diệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0169827991
  • Email:
   nguyenthimyhien.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Mai Thị Cẩm Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0964084162
  • Email:
   maithicamthi.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Võ Minh Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915711458
  • Email:
   vominhhieu.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Phan Kim Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977210225
  • Email:
   phankimchi.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Cao Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982937545
  • Email:
   caothuyduong.c3alt@soctrang.edu.vn