ĐOÀN KẾT - TRÁCH NHIỆM - SÁNG TẠO

Thông tin chi tiết:
CHUYÊN ĐỀ: PHẦN MỀM MÁY TÍNH, SOẠN THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI
Tổ trưởng CHUYÊN ĐỀ: PHẦN MỀM MÁY TÍNH, SOẠN THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI
Ngày tháng năm sinh 12/12/1975
Giới tính Nam
Trình độ ĐHSP TIN
Thuộc về bộ phận Tin học
Địa chỉ an lạc thôn -KS -ST
Điện thoại 0788701860
Email nguyenvandem.c3alt@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội