ĐOÀN KẾT - TRÁCH NHIỆM - SÁNG TẠO

Thông tin chi tiết:
Phan Kim Chi
Giáo viên Phan Kim Chi
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0977210225
Email phankimchi.c3alt@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội