• Dương Văn Mới
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01219674349
  • Email:
   duongvanmoi.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Lưu Tùng Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0939654077
  • Email:
   luutungson.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Tấn Vị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985551736
  • Email:
   nguyentanvi.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Ngân Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01683050480
  • Email:
   nguyenngangiang.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Cao Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989828135
  • Email:
   Caothanhtam.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mai Thy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01699699390
  • Email:
   nguyenthimaithy.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Lâm Thành Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0961305946
  • Email:
   lamthanhhiep.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Tấn Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988232218
  • Email:
   nguyentannghia.c3alt@soctrang.edu.vn