• Nguyễn Minh Thạo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Bí Thư
  • Email:
   nguyenminhthao.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Thạch Minh Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Bí Thư
  • Email:
   thachminhhieu.c3alt@soctrang.edu.vn
 • Phan Hữu Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư
  • Email:
   phanhuutri.c3alt@soctrang.edu.vn